Vintage Japanese Mug Pair
Vintage Japanese Mug Pair
Vintage Japanese Mug Pair
Vintage Japanese Mug Pair

Vintage Japanese Mug Pair

Regular price $38

1970’s vintage Japanese mug pair.  Excellent condition 

approx 12 oz each

 

Vintage Japanese Mug Pair
Vintage Japanese Mug Pair